ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИМИТЪР СЕВАСТИЯНОВ
Гр. Поморие, 

ул "Княз Борис I" 32, 

Тел: 

+359 888 227044

 

E-mail:   

sevas_pm@abv.bg 

Складова база: 

с. Габерово 
бившето ТКЗС

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови SO4 резници, подложкови резници 41B, 5BB категория "Базов". Произвежда и продава подложка Паулсен 1103

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДИМИТЪР СЕВАСТИЯНОВ

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ "ДИМИТЪР СЕВАСТИЯНОВ" произвежда ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ.

Фирмата съществува от 2000-т година. Основната производствена база се намира на територията на Община Поморие. За производствени нужди ЗП Димитър Севастиянов използва собствена земя.

ЗП Димитър Севастиянов разполага със собствена маточна база за производство на подложкови резници. Посадъчният материал, който се произвежда е в съответствие с Националната сортова листа, постоянно контролиран и окачествяван от семеконтролните органи към Министерство на земеделието.

В производствения процес се използват съвременните технологии. Готовият материал е свободен от болести. Сертифицирането на посадъчния материал гарантира качеството и чистотата му. 

Лозите се отглеждат на високо повдигната леха с капково напояване.

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови резници SO4, 41B, 5BB, категория "Базов". Подложка Паулсен 1104 .

 
ЕКИП:
Екипът, който работи във фирмата е енергичен и мотивиран, висококвалифициран.
Димитър Севастиянов е член на Управителния съвет на Националното сдружение на производителите на лозов посадъчен материал (НСПЛПМ). Сдружението представлява доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове, които са утвърдени специалисти.
Димитър Севастиянов е член на Ротари Поморие. Уеб дизайн и програмиране KAK Development