Гр. Поморие, 

ул "Княз Борис I" 32, 

Тел: 

+359 888 227044

 

E-mail:   

sevas_pm@abv.bg 

Складова база: 

с. Габерово 
бившето ТКЗС

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови SO4 резници, подложкови резници 41B, 5BB категория "Базов". Произвежда и продава подложка Паулсен 1104

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ » Изисквания за здравно състояние на маточните лозови насаждения


Изисквания за здравно състояние на маточните лозови насаждения

Списък на вирусните заболявания на лозовия посадъчен материал, подлежащ на  лабораторно тестуване:

   - Вирус на късовъзлието /GFLV/
/Grapevine Fanleaf Virus/;

   - Вирус на арабисовата мозайка /AzMV/
 /Arabis MosaikVirus/;

   - Вирус на листното завиване при лозата - 1/GLRaV-1/
/Grapevine Leafroll Associated Virus – 1/;

   - Вирус на листното завиване при лозата - 3/GLRaV-3/
/ Grapevine Leafroll Associated Virus – 3/;

   - Лозов флек вирус/GfleckV/
 /Grapevine Flek Virus/.


Списък на нематодите, които се изследват при лабораторни анализи:

     p.Xiphinema
        Xiphinema  index
        Xiphinema  diversicaudatum
        Xiphinema  italiае

     p.Longidorus
        Longidorus elongga

    p.Paralongidoрus
       Paralongidorus maximus


Уеб дизайн и програмиране KAK Development