Гр. Поморие, 

ул "Княз Борис I" 32, 

Тел: 

+359 888 227044

 

E-mail:   

sevas_pm@abv.bg 

Складова база: 

с. Габерово 
бившето ТКЗС

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови SO4 резници, подложкови резници 41B, 5BB категория "Базов". Произвежда и продава подложка Паулсен 1104

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ » Производство на лозов посадъчен материал


Производство на лозов посадъчен материал

Лозарството е невъзможно без производството на присадени облагородени лози, състоящи се от два елемента - присадник (калем) от необходимият културен сорт и подложкови резници. Предимството е, че лозите по-рано плододават и запазват качествата на подбрания сорт.
Етапите, свързани с производството, са следните:
1. Подготовка на подложковите резници и калеми за присаждане:
          Проверка за стандартна дължина и дебелина, узряване, наличие на повреди от измръзване и подсъхване.
          Поставяне в резервоари с чиста вода за по-добро калусиране и срастване при присаждането.
2. Присаждане на маса - операцията, при която се поставя присадника върху подложката и се образува едно цяло растение. Това се извършва с лозароприсаждащи машини, при които отрезите и сглобката имат формата на гръцката буква омега.
3. Стратифициране на присадените резници (образуване на спойката и начало на срастването):
          Парафиниране 
          Нареждане в дървени сандъци с влажни стърготини
          Поставяне в стратификална 
          Светозакалка във вода на стратифицираните и повторно парафинирани резници
4. Лехово-лентово вкореняване на лозите и грижи за отглеждането им.
5. Изваждане, сортиране и съхраняване на лозите.


Уеб дизайн и програмиране KAK Development