Супер ран болгар, бял десертен сорт грозде




Гр. Поморие,
ул "Княз Борис I" 32,
Тел:
+359 596 24276,
+359 888 227044,

E-mail:
 
sevas_pm@abv.bg

 

Складова база:
с. Габерово
бившето ТКЗС




Бели десертни сортове лози » Супер ран болгар, бял десертен сорт грозде


Супер ран болгар, бял десертен сорт грозде

Сортът е получен при кръстосването на Итали х Янтър през 1961г в ИЛВ- Плевен от К. Стоев, Й. Иванов, З. Занков и В. Вълчев.

  • Агробиологична характеристика- спада към групата на най-ранните сортове (гроздето узрява в първите дни на VІІІ). Гроздът е средно голям до голям, коничен, полусбит, коничен или крилат с едно крило. Зърното е едро до много едро, продълговато покрито с тънка, жилава, жълто-зелена до кехлибарена кожица. Сортът е склоне към изресяване и милерандаж. При поливни условия лозите имат добър афинитет към подложка SO4.
  • Технологична характеристика- гроздето съдържа средно около 15-16% захари при съдържание на тутруеми киселини 5-6 г/л.
    Устоючивост- лозите са чувствителни на оидиум,  мана и ниски зимни температури. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене.
  • Добив- лозите са силно растящи с добра родовитест и добивност (средния добив от лоза е около 6 кг, а от декар-1000-1500 кг). Гроздето се отличава с добра транспортабилност





Уеб дизайн и програмиране KAK Development