Гр. Поморие, 

ул "Княз Борис I" 32, 

Тел: 

+359 888 227044

 

E-mail:   

sevas_pm@abv.bg 

Складова база: 

с. Габерово 
бившето ТКЗС

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови SO4 резници, подложкови резници 41B, 5BB категория "Базов". Произвежда и продава подложка Паулсен 1104

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ » Схема за клонова селекция


Схема за клонова селекция

 
Схема за клонова селекция, сортоподдържане и производство на сертифициран лозов посадъчен материал:

1. Отбор на лозовите растения (селекционер)

2. Тестове за генетичен и здравен статус

3. Селекционни центрове

3.1. Тестове за здравен статус

3.2. Изследвания за стопански качества

4. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Клоноизпитателен участък. Запазване на 10 растения от клона (изходен материал). Документиране на сортовете и клоновете

5. Преразмножаване (базов материал)

6. Размножаване (сертифициран материал)

 


Уеб дизайн и програмиране KAK Development