Гр. Поморие, 

ул "Княз Борис I" 32, 

Тел: 

+359 888 227044

 

E-mail:   

sevas_pm@abv.bg 

Складова база: 

с. Габерово 
бившето ТКЗС

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови SO4 резници, подложкови резници 41B, 5BB категория "Базов". Произвежда и продава подложка Паулсен 1104

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЛОЗОВ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ » Схема за производството на сертифициран лозов посадъчен материал в България


Схема за производството на сертифициран лозов посадъчен материал в България

    

      Протичане на производството

 
                    Тестиране

Всички площи, върху които се извършва размножаване, подлежат на тестиране за нематоди,преносители на вирус

Наличност от изходен материал-посадъчен материал при растениевъда  (5 растения от сорт, респективно клониран вид)

Изходни растения за създаване на насаждения от предбазов
материал

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста:
Всяко растение

Интензивност на теста:
Всяко растение

Взимане на проби:
Агроном специалист

Тестиране:
Национална служба за растителна защита и правоимащи институции

Размножително насаждение за предбазов материал – около 100 растения

Предбазов посадъчен материал за базови насаждения (бял етикет с виолетова напречна ивица)

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста:
След визуална оценка отделни растения при съмнения

Интензивност на теста:
Всяка 5-та година всяко растение(възможни са смесени проби)

Взимане на проби:
Агроном специалист

Тестиране:
Национална служба за растителна защита и правоимащи институции
Размножително насаждение за базов материал – около 100 растения

Базов посадъчен материал за сертифицирани насаждения ( бял етикет)

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста:
След визуална оценка отделни растения при съмнения

Интензивност на теста:
Всяка 6-та година всяко растение(възможни са смесени проби)

Взимане на проби:
Агроном специалист

Тестиране:
Национална служба за растителна защита и правоимащи институции   
Размножително насаждение за сертифициран посадъчен материал

Сертифициран посадъчен материал за лозари (син етикет)

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста:
След визуална оценка отделни растения при съмнения

Интензивност на теста:
Всяка 10-та година около 30 % от наличностите(смесени проби)

Взимане на проби:
Агроном специалист

Тестиране:
Национална служба за растителна защита и правоимащи институции    


Уеб дизайн и програмиране KAK Development