Гр. Поморие, 

ул "Княз Борис I" 32, 

Тел: 

+359 888 227044

 

E-mail:   

sevas_pm@abv.bg 

Складова база: 

с. Габерово 
бившето ТКЗС

Земеделски производител Димитър Севастиянов произвежда и продава подложкови SO4 резници, подложкови резници 41B, 5BB категория "Базов". Произвежда и продава подложка Паулсен 1104

Партньори » Ценко-95 ООД


Ценко-95 ООД

"Ценко-95"ООД има създадени маточни насаждения от сортовете лоза на Институтът по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" и се произвежда базов и сертифициран посадъчен материал, необходим за разширяване на маточната база от тези сортове и на други места в страната. В същите се произвежда и стандартен материал за създаване на насаждения за производство на грозде. С помощта на българо-германския проект ФАМАД на няколко места в страната се създават и маточни насаждения от сортовете на ИЗС "Образцов чифлик".

Уеб дизайн и програмиране KAK Development