Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"

Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни грозда и любители лозари.

Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.

Свилена

Свилена има средно ранен срок на зреене в края на м. Август. Чепки са големи до 600-700 гр. Плодовете до 4 см. Месото е сочно и приятно с хармоничен вкус. Виска транспортабилност.
Полубезсеменен сорт.

Сорт грозде СВИЛЕНА е създаден е чрез кръстосването на сложния хибрид Чауш х Марсилско ранозрейно х Кардинал х Брестовица от проф. д.с.н.Д. Бабриков, Аграрен университет гр. Пловдив.

Отнася се към групата на раннозреещите сортове. Гроздето му узрява през третото десетдневие на м.Август, а в по-хладни години до началото на Септември.

Гроздовете му са големи – 26.1/17.2 см конични по форма, крилати, рехави с изравнени зърна.

Средната маса на един грозд е 640гр., но в зависимост от годината и натоварването  достигат до 886 гр. Зърната са много едри – 38.4/20.6 мм, цилиндрични по форма, заострени в основата и върха. Средната маса на едно зърно е 8.5 гр. Кожата е жълто-зелена, кехлибарена , средно дебела и покрита с восъчен налеп. В едно зърно са съдържа само една семка. Месото е хрупкаво, сочно, с хармоничен вкус и превъзходни вкусови качества.

Високодобивен – при формировка стъблен двураменен Гюйо. Добивът от една лоза е средно 9.433 гр., а от един декар средно 2382 кг. При консумативна зрелост на гроздето съдържанието на захари е средно 18.1 %, а титруемите киселини са средно 5.46гр./куб.дм. Гроздето се отличава с много добра транспортабилност, търговски вид и вкусови качества.

Изресяване и милерандаж не се наблюдват. Има добър афинитет с подложките Кобер 5ББ и Шасла х Берландиери 41Б. Подходяща формировка е стъбленият двураменен Гюйо.

Свилена