Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Изисквания за здравно състояние на маточните лозови насаждения

Списък на вирусните заболявания на лозовия посадъчен материал, подлежащ на  лабораторно тестуване:


   - Вирус на късовъзлието /GFLV/
/Grapevine Fanleaf Virus/;

   - Вирус на арабисовата мозайка /AzMV/
/Arabis MosaikVirus/;

   - Вирус на листното завиване при лозата - 1/GLRaV-1/
/Grapevine Leafroll Associated Virus – 1/;

   - Вирус на листното завиване при лозата - 3/GLRaV-3/
/ Grapevine Leafroll Associated Virus – 3/;

   - Лозов флек вирус/GfleckV/
/Grapevine Flek Virus/.

Списък на нематодите, които се изследват при лабораторни анализи:


     p.Xiphinema
        Xiphinema  index
        Xiphinema  diversicaudatum
        Xiphinema  italiае

     p.Longidorus
        Longidorus elongga

    p.Paralongidoрus
       Paralongidorus maximus