Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Национално Сдружение на Производителите на Лозов Посадъчен Материал (НСПЛПМ)

Национално Сдружение на Производителите на Лозов Посадъчен Материал

Производство на базов и сертифициран лозов посадъчен материал

Цел:   Осигуряване на качествени стандарти и действие на единна система за контрол на качество на лозовия посадъчен материал в страните в ЕС след отпадане на граничния контрол в общността

Хеобходимост:   Действащи законови разпоредби:
-         Директива на ЕС N68/193 от 14.02.2002г. за производство и търговия с лозов  посадъчен материал
-         Закон за посевния и посадъчен материал, март 2003г.

Всяка страна – кандидатка за членство в ЕС, която иска да изнася посадъчен матриал в страните от ЕС, трябва да въведе съпоставима с общите изисквания система за сертифициране

СТандартен материал:
       ...да е с доказан произход и сортова автентичност
       ...да не показва недостатъци, които понижават неговата стойност като посадъчен материал

Признат материал
-         предбазов
-         базов
-         сертифициран

Този материал трябва да е от сортове, вписани в Официалната сортова листа. Размножаването трябвада протича по етапи на производството като се спазват специфичните изисквания, особено изследвания за  причинителите на болести

Предимства на сертифицирания посадъчен материал:
 -        добър здравен статут и висока степен на сигурност за качество на посадъчния материал
 -        по -  добри резултати на прихващане и при присаждане
 -        по - барзо навлизане в период на плододаване и гарантиранодълголетие
-         изравнени по сила на растеж насаждения
-         бързо и равномерно развитие на цялото насаждение
-         възможност за редуциране на торенето и разходите за растителна защита
-         възможност за прилагане на целеви мероприятия за растителна защита при нисък дял на отклоненията

Възможности за интегрирано производство
Висока икономическа ефективност на насажденията


Национално сдружение на производителите на лозов посадъчен материал е :
-         доброволна, независима организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове.
-         създадена с решение на Учредителното събрание на 26 септември 2003г.;
-         приета със статут на наблюдател в Европейската асоциация на пепиниерите (CIP) – 24.11.2003 г. Монпелие, Франция;
-         съдебно регистрирано на 09 януари 200 г.

Сдружението обединява своите членове с цел:
-         защита на техните икономически и социални интереси взаимодействие с органите на държавната власт и управление за създавнена оптимални условия за разгръщане стопанска стопаската дейност на членовете му