Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Производство на лозов посадъчен материал

Лозарството е невъзможно без производството на присадени облагородени лози, състоящи се от два елемента - присадник (калем) от необходимият културен сорт и подложкови резници. Предимството е, че лозите по-рано плододават и запазват качествата на подбрания сорт.

Етапите, свързани с производството, са следните:
1. Подготовка на подложковите резници и калеми за присаждане:
     • Проверка за стандартна дължина и дебелина, узряване, наличие на повреди от измръзване и подсъхване.
     • Поставяне в резервоари с чиста вода за по-добро калусиране и срастване при присаждането.
2. Присаждане на маса - операцията, при която се поставя присадника върху подложката и се образува едно цяло растение. Това се извършва с лозароприсаждащи машини, при които отрезите и сглобката имат формата на гръцката буква омега.
3. Стратифициране на присадените резници (образуване на спойката и начало на срастването):
     • Парафиниране
     • Нареждане в дървени сандъци с влажни стърготини
     • Поставяне в стратификална
     • Светозакалка във вода на стратифицираните и повторно парафинирани резници
4. Лехово-лентово вкореняване на лозите и грижи за отглеждането им.
5. Изваждане, сортиране и съхраняване на лозите.