Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Сияна

Сияна е червен десертен сорт грозде. Той е сравнително нов и перспективен червен десертен сорт грозде.

Гроздът е голям, тежък 500 -600 g, рехав с много едро зърно, тежко 10 g, дълго, черно, с 2 средно големи семена.

Консистенцията е хрупкава, а вкусът – неутрален. Узрява към средата на октомври.

Добивът грозде е около 2 t/da. Гроздето съдържа 17 % захари и 5,4 g/l киселини. Гроздето се запазва здраво и свежо на лозите дълго време след узряването има висока транспортабилност и пригодност за съхранение в хладилници за през зимата.

Сортът е подходящ за производство на късно десертно грозде, предназначено за реализация на пазара и през зимата.


Сияна е червен десертен сорт грозде, който е създаден е чрез инбридинг ( самоопрашване) на Хибридна форма получена при кръстосване на сортовете Болгар х Алфонс Лавале. Включен е в Официалната сортова листа на България през 2010г. и 2012г.

По срок на узряване гроздето се отнася към групата на много късно – зреещите сортове. Дължината на вегетационния период е около 180 дни. Консумативната зрелост на гроздето в района на гр. Русе настъпва към 11 Октомври, тоест през първата половина на м.Октомври.

Гроздът е средно голям до голям – 23.2/12.3 см. По форма е цилиндрично – коничен, с едно крило, рехав със средно дълга дръжка. Средната маса на един грозд е 368гр. Зърното е много едро – 30.5/19.6 мм.,дълго, овално, понякога слабо заострено към върха. Кожата е дебела но крехка. Оцветена е тъмночервено-виолетово.

Лозите се характеризират със среден до силен растеж. Напада се значително по- малко от обикновената и брашнеста мана и от сивото гниене. Проявява добра възстановителна способност след измръзване. Средния добив от една лоза е 5кг., ат декар около 1800 кг. В консумативна зрелост съдържанието на захари е 16.9%, а на титреуми киселини – 5.17гр./л.
Гроздето се запазва здраво и свежо на лозите дълго време след узряване. Характиризира се с висока транспортабилност и пригодност за съхранение при хладилни условия.

Представлява интерес за производство на десертно грозде за реализация на пазара в късна есен и през зимата.

Като къснозреещ сорт, Сияна изисква месторастения с обща температурна сума за вегетационния период не по-малко от 3900-4000 градуса С. Подходяща формировка е средностъблен Гюйо, но лозите имат потенциал за плододаване и при по-мощни формировки като Лира и Тендоне. Препоръчани подложки са Берландиери х Рипария SO4, Паулсен 1103 и Шасла х Берландиери 41Б.Сияна