Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Сортово разнообразие при лозата

                        
Лозята са трайни насаждения, използващи се в продължение на над 30 години и изискващи много инвестиции. Ето защо това предполага избора на най-подходящите площи, висококачествен посадъчен материал, качествено засаждане и грижи за младите растения.

Избор на място и подготовка на площта
Лозата има изисквания към топлина, влага и хранителни вещества в почвата, но освен екологични условия, лозовия участък е необходимо да бъде близо до водоизточник и шосеен път.
Подготовката на площта включва: почистване, третиране с химически препарати и подравняване.

Предпосадъчна подготовка (риголване)

Избор на посадъчен материал
Сортовото разнообразие при лозата е много голямо, като различията между сортовете могат да бъдат: аромат, вкус, оцветяване, едрина на зърното и гроздовете, раннозрелост и др.
Според тези различия делим лозата на следните групи:

1. Винени: бели Димят, Ркацители, Мискет и др.
червени Памид, Мерло, Каберне и др.
2. Десертни:   Болгар, Брестовица и др.
3. Безсеменни:   Русалка, Бяло без семе и др.

Проектиране на лозовото насаждение
То включва: икономическа ефективност на насаждението и етапност на инвестициите; необходимите складови и други сгради; необходими мероприятия по организация на територията; разстояния между лозите, формировката и подпорната система и др.
Броят на лозите в един декар се определя от много фактори, като основни са: климатът на района, сортът, почвата и системата на отглеждане. Формулата, по която изчисляваме броя е 1000/Д.д, като Д е разстоянието между редовете, а д е разстоянието между лозите .

Маркиране на площта и засаждане на лозите
Изборът на времето за засаждане, спазването на техниката на засаждане и посадъчния материал са от основно значение за процента на прихващаемост на лозите и прирастта им.

Грижи за младите насаждения
В грижите влизат разрохкване, разораване на почвата, изрязване на росните корени, почистване от плевели, борба с маната и оидиума, попълване на празните места и др.

Сортово разнообразие при лозата