Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Схема за клонова селекция

Схема за клонова селекция, сортоподдържане и производство на сертифициран лозов посадъчен материал:

1. Отбор на лозовите растения (селекционер)

2. Тестове за генетичен и здравен статус

3. Селекционни центрове
3.1. Тестове за здравен статус
3.2. Изследвания за стопански качества

4. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Клоноизпитателен участък. Запазване на 10 растения от клона (изходен материал). Документиране на сортовете и клоновете

5. Преразмножаване (базов материал)

6. Размножаване (сертифициран материал)