Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Схема за производството на сертифициран лозов посадъчен материал в България

    

      Протичане на производството

                    Тестиране

Всички площи, върху които се извършва размножаване, подлежат на тестиране за нематоди,преносители на вирус

Наличност от изходен материал-посадъчен материал при растениевъда (5 растения от сорт, респективно клониран вид)

Изходни растения за създаване на насаждения от предбазов
материал

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста: Всяко растение

Интензивност на теста: Всяко растение

Взимане на проби: Агроном специалист

Тестиране: Национална служба за растителна защита и правоимащи институции

Размножително насаждение за предбазов материал – около 100 растения

Предбазов посадъчен материал за базови насаждения (бял етикет с виолетова напречна ивица)

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста: След визуална оценка отделни растения при съмнения

Интензивност на теста: Всяка 5-та година всяко растение(възможни са смесени проби)

Взимане на проби: Агроном специалист

Тестиране: Национална служба за растителна защита и правоимащи институции
Размножително насаждение за базов материал – около 100 растения

Базов посадъчен материал за сертифицирани насаждения ( бял етикет)

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста: След визуална оценка отделни растения при съмнения

Интензивност на теста: Всяка 6-та година всяко растение(възможни са смесени проби)

Взимане на проби: Агроном специалист

Тестиране: Национална служба за растителна защита и правоимащи институции   
Размножително насаждение за сертифициран посадъчен материал

Сертифициран посадъчен материал за лозари (син етикет)

Спектър на тестуване с индексиране:
а)комплекс на късовъзлието
б)болест на листно завиване тип 1 и 3
с) заболявания на дървесината

Интензивност на теста: След визуална оценка отделни растения при съмнения

Интензивност на теста: Всяка 10-та година около 30 % от наличностите(смесени проби)

Взимане на проби: Агроном специалист

Тестиране: Национална служба за растителна защита и правоимащи институции