Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Ценко-95 ООД

"Ценко-95"ООД има създадени маточни насаждения от сортовете лоза на Институтът по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" и се произвежда базов и сертифициран посадъчен материал, необходим за разширяване на маточната база от тези сортове и на други места в страната. В същите се произвежда и стандартен материал за създаване на насаждения за производство на грозде. С помощта на българо-германския проект ФАМАД на няколко места в страната се създават и маточни насаждения от сортовете на ИЗС "Образцов чифлик".