Каталог
Контакти Гр. Поморие,
Телефон за поръчки и съвети:
+359 888 227044

officesevaspm@gmail.com
sevas_pm@abv.bg

Складова база:
с. Габерово (бившето ТКЗС)
ул. "Камчия №6"


Земеделски Производител Димитър Севастиянов осигурява качествени лози за разсад за винопроизводители, производители на десертни сортове грозде и за любители лозари.
Произвеждаме лозов посадъчен материал и подложкови резници с много високо качество.
За консултации какви сортове грозде са подходящи за вашия район, свържете се с нас.

Гарант - устойчив

Гарант - (Августин & Дружба) - ранен срок на зреене около 10-15 Август. Устойчив на оидиум и мана. Студоустойчив до -21˚С.

Сорт грозде ГАРАНТ е създаден е чрез междувидова хибридизация на сортовете Августин/Сейв Вилар 12375 х Плевен / х Дружба в ИЛВ гр. Плевен от авторски колектив – М.Иванов, В.Вълчев, З.Наков, М.Тодорова, Т.Славчева. Признат е от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, пробация и семеконтрол и е утвърден като нов и оригинален сорт за вписване в Официалната сортова листа на България.

Сорт ГАРАНТ спада към групата на най-ранно зреещите десертни сортове грозде. Гроздето узрява в началото на м. Август – 01-15.08. Продължителността на периода от напъпването до придобиване на консумативна зрялост 125 – 130 дни.

Гроздът е средно голям до голям – 19.0/12.4 см.,коничен, крилат , рехав до полу-сбит. Средната маса на един грозд 445гр. Зърното е едро 22.8/17.8 мм.,яйцевидно по форма. Сравнително лесно се откъсва  от дръжчицата. Средната маса на едно зърно е 4.65 гр. Кожата е кехлибарено жълта и покрита с восъчен налеп, дебела, но крехка. Вкусът е хармоничен, със слаб мискетов аромат.

Лозите се характеризират със средно силен растеж и образуват малко колтуци. Добивът от лоза е 5.150 кг, а от декар – 1980 кг. Като типично десертен сорт, при консумативна зрялост гроздето съдържа 16.1% захари и 6 гр./дм.куб. титруеми киселини. Гроздето ес мискетов аромат и добра транспорта-билност.

Сортът не е склонен към изресяване и милерандаж. Притежава висока степен на устойчивост на обикновена и на брашнеста мана при полеви условия. Проявява повишена издържливостна ниски зимни температури, както и голяма възстановителна способност след измръзване. Лозите имат добър афинитет, развиват се и плододават добре, присадени върху подложките Шасла х Берландиери 41Б, Рупестрис дю Ло и SO4.

Гарант - устойчив